logo
Media mix: inzercie & PR, sociálne siete, online
Media mix: billboardy, rádio, TV, inzercie & PR, soc. siete, online, sponzoring, tlačoviny & POS
Media mix: billboardy, rádio, TV, PR & inzercie, online, POS a tlačoviny v mestských podnikoch, kultúrnych stánkoch, vo vlakoch ZSSK a dopravných podnikoch mesta Banská Bystrica