logo

le club créative

Tvoríme
kreatívne
a inovatívne kampane

KREATÍVNY TÍM INOVATÍVNE NÁPADY Strategické riešenia

Scroll

SME KLUB KREATÍVCOV

Sme klub kreatívcov, ktorí milujú výzvy a zaujímavé nápady. Chceme pomáhať klientom rozvíjať ich značky a rozprávať ich príbehy, preto sa zameriavame na tvorbu komunikačných stratégií a celkové nastavenie smerovania značky. Všetky strategické ciele však efektívne prenášame aj do exekutívy.

Každému klientovi sa venujeme špeciálne podľa jeho potrieb, pretože flexibilita, profesionalita a zanietenie sú základnými piliermi našej práce. Vďaka nášmu skúsenému marketingovému tímu dokážeme zabezpečiť všetky reklamné služby pod jednou strechou.

Posledné práce

Prvá charitatívna aplikácia APPkA

Klient: APPA

Cieľ:

Pracovali sme na vývoji prvej slovenskej charitatívnej aplikácie, ktorá dokáže premieňať energiu vynaloženú pri športovej aktivite na pomoc zdravotne znevýhodneným. Zároveň sme vytvorili kreatívnu kampaň Forrest UP, vďaka ktorej sa nám za prvé štyri mesiace fungovania APPky podarilo prilákať už viac ako 18 000 užívateľov, ktorí sa pravidelne vracajú, aby pomáhali.

Náborová kampaň

Klient: NAD - RESS Senica, a.s.

Cieľ:

Kvôli pandemickej situácii bolo potrebné pritiahnuť nových skúsených, ale aj mladých vodičov. Nosným prvkom kampane bolo náborové video, v ktorom sa predstavili reálni zamestnanci spoločnosti. Len samotné video získalo viac ako 232 tisíc vzhliadnutí. Celkovo sme dostali vyše 350 žiadostí od uchádzačov.

Imidžová kampaň

Klient: Leier Slovakia

Cieľ:

Zviditeľniť značku v stavebnom segmente a podporiť spoluprácu s partnermi v rámci B2B. Dostať do povedomia konečných spotrebiteľov produktové portfólio výrobcu a zvýšiť predaj. Prostredníctvom známych osobností sme zábavnou formou odkomunikovali výhody a vlastnosti stavebných materiálov. Predaj sme zvýšili o 60%.

Online kampaň k preventívnym prehliadkam

Klient: VšZP

Cieľ:

Podporiť prevenciu a zvýšiť návštevnosť ľudí u doktora z dôvodu vykonania preventívnej prehliadky. Sekundárnym cieľom bolo predbehnúť konkurenciu a zvýšiť dosah príspevkov na soc. sieťach. Nastavila sa nová jednotná a čistá komunikačná línia a posty slovnými hračkami komunikovali potrebnú správu. Zvýšil sa počet followerov a dostali sme sa pred konkurenciu.

Kreatíva na podporu streamovacej služby OTTA

Klient: Towercom

Cieľ:

Dostať do povedomia značku OTTA ako slovenského konkurenta streamovacích služieb ako HBO a NETFLIX. Úlohou bolo pripraviť pútavú kreatívu, ktorá sa jasne odlíši vizualitou a zaujme užívateľov a osloví konkrétne cieľové skupiny. Počet návštevníkov počas kampane stúpol 2-násobne, rovnako predplatitelia služby.