logo

le club créative

Tvoríme
kreatívne
a inovatívne kampane

KREATÍVNY TÍM INOVATÍVNE NÁPADY Strategické riešenia

Scroll

SME KLUB KREATÍVCOV

Sme klub kreatívcov, ktorí milujú výzvy a zaujímavé nápady. Chceme pomáhať klientom rozvíjať ich značky a rozprávať ich príbehy, preto sa zameriavame na tvorbu komunikačných stratégií a celkové nastavenie smerovania značky. Všetky strategické ciele však efektívne prenášame aj do exekutívy.

Každému klientovi sa venujeme špeciálne podľa jeho potrieb, pretože flexibilita, profesionalita a zanietenie sú základnými piliermi našej práce. Vďaka nášmu skúsenému marketingovému tímu dokážeme zabezpečiť všetky reklamné služby pod jednou strechou.

Posledné práce

Náborová kampaň

Klient: NAD - RESS Senica, a.s.

Cieľ:

Kvôli pandemickej situácii bolo potrebné pritiahnuť nových skúsených, ale aj mladých vodičov. Nosným prvkom kampane bolo náborové video, v ktorom sa predstavili reálni zamestnanci spoločnosti. Len samotné video získalo viac ako 232 tisíc vzhliadnutí. Celkovo sme dostali vyše 350 žiadostí od uchádzačov.

Imidžová kampaň

Klient: Leier Slovakia

Cieľ:

Zviditeľniť značku v stavebnom segmente a podporiť spoluprácu s partnermi v rámci B2B. Dostať do povedomia konečných spotrebiteľov produktové portfólio výrobcu a zvýšiť predaj. Prostredníctvom známych osobností sme zábavnou formou odkomunikovali výhody a vlastnosti stavebných materiálov. Predaj sme zvýšili o 60%.

Online kampaň k preventívnym prehliadkam

Klient: VšZP

Cieľ:

Podporiť prevenciu a zvýšiť návštevnosť ľudí u doktora z dôvodu vykonania preventívnej prehliadky. Sekundárnym cieľom bolo predbehnúť konkurenciu a zvýšiť dosah príspevkov na soc. sieťach. Nastavila sa nová jednotná a čistá komunikačná línia a posty slovnými hračkami komunikovali potrebnú správu. Zvýšil sa počet followerov a dostali sme sa pred konkurenciu.

Kreatíva na podporu streamovacej služby OTTA

Klient: Towercom

Cieľ:

Dostať do povedomia značku OTTA ako slovenského konkurenta streamovacích služieb ako HBO a NETFLIX. Úlohou bolo pripraviť pútavú kreatívu, ktorá sa jasne odlíši vizualitou a zaujme užívateľov a osloví konkrétne cieľové skupiny. Počet návštevníkov počas kampane stúpol 2-násobne, rovnako predplatitelia služby.

Oslavy 75. výročia SNP

Klient: MK SR, MO SR, ÚV SR

Cieľ:

Odkomunikovať najväčšie celoštátne oslavy SNP, prilákať čo najviac ľudí a spoluzorganizovať sprievodné aktivity. Výsledkom bola jedinečná vojenská prehliadka spojená s kultúrnym programom a galavečerom. Na ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov zo 43 krajín. Banskou Bystricou prešlo viac ako 2 000 vojakov, vyše 200 kusov vojenskej techniky a odhaduje sa účasť až okolo 30 000 ľudí.